Netherlands (NL)

EPA COMPLIANT

Olie/Waterscheiders

De SEPREMIUM en PURO-CT olie/waterscheiders voldoen aan de EPA-norm.
De EPA (USA Environmental Protection Agency) implementeert milieubeschermings-programma’s en zorgt onder andere voor de bepaling en vastlegging van afvalwaternormen voor de industrie. Zo heeft de EPA nationale criteria opgesteld ten aanzien van de waterkwaliteit en lozing van verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater.

Wanneer het Amerikaanse Congres een nieuwe milieuwet maakt, is het meestal de Amerikaanse Environmental Protection Agency die vervolgens de regelgeving schrijft. Vaak stellen ze nationale normen op, die de staten en stammen vervolgens via hun eigen voorschriften implementeren en handhaven. Mochten deze niet voldoen aan de nationale criteria dan kan de EPA hierbij ondersteunen. De EPA zorgt er tevens voor dat bedrijven de regelgeving begrijpen en naleven.

De Clean Water Act (schoon water wet) ligt aan de basis van de Amerikaanse regelgeving m.b.t. de afvoer van verontreinigende stoffen in het aquatisch milieu en beschrijft de kwaliteitscriteria voor oppervlaktewater. De initiële wet werd in 1948 opgesteld en werd de Federal Water Pollution Control Act genoemd. In 1972 werd deze wet echter aanzienlijk gereorganiseerd, uitgebreid en vervolgens ook door het congres aangenomen. Vanaf dat moment werd in de volksmond de term Clean Water Act gebruikt.

De SEPREMIUM en PURO-CT olie/waterscheiders scheiden alle bekende compressorsmeermiddelen. Ze zijn geschikt voor gebruik met elk type condensaataftap en bereiken in de laatste fase olieresiduwaarden van minder dan 10 ppm. Persluchtsystemen zijn vaak veelzijdig en divers. Het ontwerp en de functionaliteit van deze olie/waterscheiders bieden ongeëvenaarde en betrouwbare prestaties.

Ontdek meer: OLIE/WATERSCHEIDERS


nl-NL